Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens målsætning

Det pædagogiske personale, skolebestyrelsen og ledelsen ved Farsø Skole har udarbejdet nedenstående mål for skolen. På baggrund af målsætningen er der udarbejdet handleplaner. Målformuleringen er opdelt i: Vision, mål, virkemidler, forventninger og profil.
 

Mål for Farsø Skole
 

Vision


Alle skal opleve succes ud fra egne forudsætninger


Mål

 • Alle skal lykkes i skolen
 • Alle skal klare de faglige mål på mindst middel niveau
 • Alle skal opleve trivsel og arbejdsglæde

 
 
Virkemidler

 • Der evalueres på test og prøver på alle klassetrin i en dialog mellem ledelse og lærere, hvorefter fornødne foranstaltninger iværksættes.
 • Farsø Skole styrker læsningen gennem tiltag som læsebånd, fokus på faglig læsning og udstrakt brug af læsevejledere. 
 • Der arbejdes anerkendende og med en ansvars- og respektfuld hensyntagen til såvel andre mennesker som Farsø Skoles bygninger og inventar.
 • Farsø Skole accepterer ikke mobning. I tilfælde heraf ageres der efter skolens trivselspolitik.
 • Der udføres jævnligt en trivselsundersøgelse.
 • Forældre arbejder sammen med elever, lærere og ledelse for et optimalt undervisningsmiljø med fokus på læring, klassens trivsel og et godt fagligt miljø.

 

Forventninger

 • Elevens faglige fremgang er skolens ansvar, men eleven forpligtes på aktiv medvirken.
 • Alle elever er alles ansvar og alle elever er også hinandens ansvar.
 • Skolens lærere og pædagoger anvender LP modellen.
 • Skolens lærere og pædagoger arbejder inkluderende.
 • Forældre stiller krav til deres børn om at deltage aktivt i undervisningen og udnytte deres potentialer fuldt ud.
 • Forældre sørger for at hjælpe deres børn med at møde til tiden, velforberedte og undervisningsparate.
 • Skole og forældre samarbejder om et højt informationsniveau.
 • Alle sikres en god overgang til ungdomsuddannelserne.
 • Farsø Skole har et stærkt samarbejde med UU vedrørende uddannelsesparathed.

 
Profil

 • Farsø Skole vægter det faglige niveau højt.
 • Farsø Skole arbejder efter anerkendende pædagogik bl.a. baseret på teorien bag LP-modellen.
 • Trivsel, rummelighed og arbejdsglæde for elever og personalet sættes meget højt. Eleverne er glade for at gå i skole og har det godt med hinanden.  Personalet trives og møder anerkendelse på arbejdspladsen.
 • Skolen er en multikulturel skole med høj grad af gensidig respekt.
 • Farsø Skole er en skole i udvikling, og skolen udvikler sig ikke mindst gennem fælles projekter
 • Ledelsen af skolen er dialogbaseret, åben, nærværende og anerkendende.