Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Faktuelle oplysninger

Gennemsnitlig klassekvotient
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
Indskolingen (0.-3. klasse): 23,6 elever pr. klasse
Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 25,3 elever pr. klasse
Udskolingen (7.-9. klasse): 24,3 elever pr. klasse

 
Optællingen tager ikke hensyn til evt. specialklasser.
Karaktergennemsnit
Folkeskolens Afgangsprøve - 9. klasse

 
Oplysninger om skolens karaktergennemsnit findes her:

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/809001.aspx/

Overgangsfrekvens til anden uddannelse
Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
Undervisningsministeriets database
Antal elever pr. pc
Antallet af computere i forhold til elevtallet:
 
585/585

Antal lærere
Opgørelse over antallet af lærere:

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 11-10-2021:  55
Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  55
Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger: 54

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale