MENU
Aula_close Layer 1

Faktuelle oplysninger

Gennemsnitlig klassekvotient
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
Indskolingen (0.-2. klasse): 21,4 elever pr. klasse
Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,4 elever pr. klasse
Udskolingen (7.-9. klasse): 24,6 elever pr. klasse

 
Optællingen tager ikke hensyn til evt. specialklasser.
Karaktergennemsnit
Folkeskolens Afgangsprøve - 9. klasse

 
Oplysninger om skolens karaktergennemsnit findes her:

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/809001.aspx/

Overgangsfrekvens til anden uddannelse
Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
Undervisningsministeriets database
Antal elever pr. pc
Antallet af computere i forhold til elevtallet:
 
611/611

Antal lærere
Opgørelse over antallet af lærere:

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 16-08-2020:  56
Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  56
Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger: 54

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale