MENU
Aula_close Layer 1

Profil og undervisning

Profil

Pædagogiske principper
Skolens pædagogiske profil:

 1. Farsø Skole anvender LP-modellen som pædagogisk analysemodel og til personalets fælles refleksioner vedrørende pædagogiske problemstillinger
 2. Relationel tænkning ligger til grund for menneskesynet på skolen
 3. Farsø Skole lægger stor vægt på øget faglighed. Skolens målsætning viser retningen.
 4. Farsø Skole arbejder ud fra en anerkendende tilgang

De enkelte fag
Skolens obligatoriske fag:
Farsø Skole tilbyder vejledende timetal i henhold til Folkeskoleloven
 

Valgfag:

 •  MADKUNDSKAB
 •  FRILUFTSLIV
 •  SCIENCE
 •  SPORT 1
 •  MTB
 •  BADMINTON/HÅNDBOLD
 •  SKAK

 
Skolens indsatsområder

skolens aktuelle fokuspunkter er:
- Faglig satsning
- LP-modellen
- Trivsel
Skolens dagligdag og faste aktiviteter


Eventuelle særlige undervisningstilbud
Tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder:

Forebyggende indsats:
 
Skolens regler og normer for elevernes opførsel
Skolens regler og normer for elevernes opførsel og omgangsform:

Konsekvenser hvis regler og normer ikke følges:

Yderligere oplysninger om skolens ordensreglement findes her:  Ordensregler